رستوران پارادیزو در تیرماه ۱۳۸۶ در رشت افتتاح شد

این رستوران با بکارگیری فنون طبخ غذا در سبکهای اروپایی و با توجه به انتخاب مواد اولیه مناسب و با کیفیت توانسته است مخاطبان و صاحبان ذایقه را راضی کند.

این رستوران با طبخ انواع پیتزا ٫ پاستا و غذاهای مخصوص که تعدادی از آنها برای اولین بار در گیلان عرضه شده است توانسته است نامی نیک در بازار مواد غذایی برای خود بیابد

تمامی مواد اولیه این رستوران به صورت خرید روزانه بوده و این خود نشان از توجه و حساسیت ارایه غذای با کیفیت و تازه از جانب این رستوران می باشد